Tradities: trouwringen

Sanne Kickken

Traditie

Trouwringen

Het uitwisselen van de ringen is al eeuwen een vast deel van de huwelijksplechtigheid. In de Katholieke Kerk is het een essentieel onderdeel van de huwelijksinzegening. De ring werd om de ringvinger van de linkerhand gedragen. Na de reformatie werden de trouwringen onder invloed van het calvinisme als ongepaste ijdelheid gezien. Terwijl de katholieken door bleven gaan met het inzegenen van trouwringen, hadden de protestanten de trouwring afgezworen. Pas in de negentiende eeuw voerden de protestanten het gebruik van de trouwring weer in, toen zij zich bewust werden van de symbolische betekenis van de ring. Maar helemaal meegaan met de katholieke gewoontes wilden ze niet. Om zich af te zetten tegen de linksdragende katholieken, kozen de protestanten voor de rechtervinger. Hierdoor kan men in Nederland vaak zien of iemand katholiek of protestants is. De niet- of andersgelovigen dragen de ring nu vaak, naar Amerikaans gebruik, aan de linkerhand.